U bent hier

Leercontract

Het leercontract is een vorm van alternerend onderwijs. Het richt zich tot leerlingen van 16 tot 25 jaar (vanaf 15 ½ als de leerling een tweede jaar secundair onderwijs met een volledig leerplan heeft gevolgd). Een leerling onder leercontract krijgt afwisselend theoretische opleiding en praktische beroepsopleiding (in een onderneming). Samen met een erkend opleidingscentrum wordt een opleidingsplan opgemaakt. Dit centrum zorgt bovendien voor de theoretische vorming en begeleiding van de leerling met het oog op zijn sociaal-professionele inschakeling.

In Nederlandstalig België

De stagiair volgt wekelijks vier dagen praktische opleiding en een dag theoretische opleiding. Hij moet de theoretische opleiding volgen bij:

  • een CDO (Centrum voor Deeltijds Onderwijs). Een CDO is altijd verbonden aan een instelling voor voltijds middelbaar onderwijs.
  • een CDV (Centrum Deeltijdse Vorming)
  • SYNTRA

Meer informatie over het alternerend secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

In Franstalig België

De stagiair volgt wekelijks een aantal dagen theorieles en zet zijn opleiding verder in een onderneming. De alternerende opleiding kan worden georganiseerd via:

  • de 'Centres d'Education et de Formation en Alternance' (CEFA). Een CEFA is altijd verbonden aan een instelling voor voltijds middelbaar onderwijs.
  • het 'Espace formation PME' (EFP) voor het Brusselse Gewest
  • het 'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises' (IFAPME)

Lijst van opleidingscentra voor alternerend leren (CEFA) van de Franse Gemeenschap (fr)

In Duitstalig België

De theoretische opleiding kunt u volgen bij:

  • het 'Zentrum für Teilzeitunterricht' (TZU), waar wekelijks gemiddeld 15 uur les gegeven wordt, afgewisseld met 13 tot 21 uur beroepspraktijk.
  • het 'Institut  für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen mittelständischen Unternehmen' (IAWM) waar één tot anderhalve dag theoretische opleiding afgewisseld wordt met drieënhalve tot vier dagen beroepspraktijk.

Soorten overeenkomsten

Bij elke vorm van alternerend leren is er een contract of een stageovereenkomst met een bedrijf of een zelfstandige. Er bestaan veel verschillende mogelijkheden: een leercontract voor stagiairs, een leercontract voor werknemers, een overeenkomst voor sociaal-professionele inschakeling, een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid, een industriële leerovereenkomst … De soort overeenkomst verschilt volgens de gekozen opleiding en de opleidingsverstrekker (CEFA, SYNTRA, EFP, CDO …).

In Nederlandstalig België

In Franstalig België

Ook volwassenen kunnen zich inschrijven voor het alternerend onderwijs. Alle informatie over dit onderwerp vindt u in de rubriek Permanente opleiding voor zelfstandigen.