Periodieke btw-aangifte


Btw-plichtigen die recht op aftrek hebben, moeten een periodieke btw-aangifte indienen.

Met de periodieke btw-aangifte informeert de belastingplichtige de administratie over:

  • het bedrag van de bij klanten uitgevoerde handelingen (uitgaande handelingen) en de btw die op deze handelingen verschuldigd is
  • het bedrag van de handelingen met leveranciers (binnenkomende handelingen) en hoeveel de verschuldigde en aftrekbare btw hierop bedraagt

Met deze aangifte wordt het verschil tussen de verschuldigde en aftrekbare belasting duidelijk.

Maandelijkse aangifte

In principe moet elke btw-plichtige maandelijks een aangifte doen. Deze aangifte moet ten laatste de 20ste dag van de kalendermaand die volgt op de betrokken maand worden ingediend.

De eventuele betaling van btw moet gebeuren binnen dezelfde termijn als de aangifte.

Ten laatste op 24 december moet elke belastingplichtige de belasting storten die verschuldigd is voor de handelingen van de maand december. Het bedrag van het voorschot komt overeen met de taks die verschuldigd is tussen 1 en 20 december van het lopende jaar. Het bedrag van het voorschot kan ook forfaitair worden vastgelegd op basis van de belasting die verschuldigd was voor de handelingen van de maand november tijdens het lopende jaar.

Kwartaalaangifte

De belastingplichtige mag, behalve als leverancier van minerale oliën, enkel een kwartaalaangifte indienen wanneer:

  • zijn jaarlijkse omzet niet meer bedraagt dan 1 000 000 euro (exclusief btw)
  • hij een voorschot betaalt dat overeenkomt met een derde van de belasting die verschuldigd was in het voorgaande kalenderkwartaal

Elke kwartaalaangifte moet worden ingediend ten laatste de 20ste van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarop deze betrekking heeft. Het btw-saldo moet worden gestort binnen dezelfde termijn.

Het voorschot moet worden betaald ten laatste de 20ste dag van de 2de of 3de maand van het kalenderkwartaal.

Elektronische aangifte

U moet de aangifte verplicht de Intervat-toepassing indienen. De identificatie gebeurt met de elektronische identiteitskaart, of met een digitaal certificaal (Global Sign, Isabel of Certipost).

Meer informatie over de Intervat applicatie.Externe link

Belastingen

Niet gevonden wat u zocht?