Tax-on-web

Registratie

U kunt uw belastingaangifte via het internet invullen en versturen via een beveiligde verbinding. Surf hiervoor naar www.taxonweb.be en registreer u met uw elektronische identiteitskaart en een eID-kaartlezer.

Indienen en versturen

Als u geregistreerd bent, kunt u uw aangifte invullen. Deze bevat al gegevens waarover de belastingadministratie beschikt (lonen, sociale zekerheidsbijdrage, kadastraal inkomen ...). Controleer deze gegevens en vul de aangifte verder aan. Een invulhulp zal u waarschuwen bij een fout.

Als u de aangifte heeft ingevuld, moet u deze enkel nog versturen. 

U kunt aan uw elektronische aangifte pdf-bijlagen toevoegen, ze afgeven bij uw belastingkantoor of ze gedurende zeven jaar bij u ter beschikking houden voor de belastingadministratie.

Berekening belasting

Tax-on-web berekent onmiddellijk de belasting die u zult moeten betalen of die u zal worden terugbetaald.

Fout

Als u na het versturen een fout vindt in uw aangifte, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw belastingadministratie om deze fout recht te zetten.

Meer informatie over de elektronische belastingaangifte via Tax-on-web op de website van de FOD Financiën.