Belastingschijven


 

Belastingvrij minimum

Elke belastingplichtige heeft recht op een belastingvrij gedeelte van zijn inkomen. Dit betekent dat de fiscus een deel van uw belastbaar inkomen niet belast. Dat is het belastingvrij minimum.

Het belastingvrij basisbedrag bedraagt 6 800 euro per jaar (geldig voor het aanslagjaar 2013, inkomsten van het jaar 2012). Dit bedrag geldt voor gehuwden, wettelijk samenwonenden en alleenstaanden.

Het belastingvrij minimum kan verhogen naargelang van uw gezinstoestand.

Voorbeelden voor het aanslagjaar 2013:

  • Heeft u één kind ten laste, dan verhoogt uw belastingvrij inkomen met 1 440 euro.
  • Heeft u twee kinderen ten laste, dan verhoogt uw belastingvrij inkomen met 3 720 euro.
  • Als uw inkomen lager is dan het belastingvrij minimum hoeft u helemaal geen belasting te betalen of kunt u in sommige gevallen zelfs een belastingkrediet krijgen.

Progressiviteit van de belasting

Als uw inkomen hoger is dan het belastingvrij minimum, is het belastbaar. Naarmate u meer verdient, komt u in een hoger belastingtarief terecht. De percentages stijgen per inkomensschijf. Dat noemt men de 'progressiviteit van de belasting'. Er zijn vijf inkomensschijven en dus ook vijf belastingtarieven.

Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten van het jaar 2012) bedraagt de belasting:

Schijven (netto jaarlijks belastbaar inkomen)Belastingtarief
Van 0 tot 8 350 euro25 %
Van 8 350 tot 11 890 euro 30 %
Van 11 890 tot 19 810 euro 40 %
Van 19 810 tot 36 300 euro 45 %
Meer dan 36 300 euro 50 %

Het verschil tussen de belasting op uw inkomen (berekend volgens dit tarief) en de belasting op uw belastingvrij minimum (ook berekend volgens dit tarief) is niet gelijk aan de belasting die u moet betalen. De wet bepaalt namelijk verschillende verminderingen of verhogingen volgens de aard van uw inkomsten, de uitgaven die u heeft gedaan tijdens het belastbaar tijdperk ....

Belastingen

Niet gevonden wat u zocht?