Belastingen

Aangifte van de vennootschapsbelasting (Ven.B.)


Vennootschappen, verenigingen, instellingen en inrichtingen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting moeten hun aangifte één keer per jaar indienen.

Voor de personenbelasting valt het normale belastbare tijdperk samen met het jaar dat voorafgaat aan het jaar dat verwijst naar het aanslagjaar. Voor de vennootschapsbelasting is dat niet altijd het geval.

Het belastbare tijdperk valt samen met:

  • het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd, als er geen boekhouding is, of als de boekhouding volgens het burgerlijk jaar wordt gehouden
  • het boekjaar – wat ook de duur is – dat afgesloten werd tijdens het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd, als de boekhouding niet werd afgesloten op 31 december
  • het boekjaar dat voorafgaat aan het jaar waarnaar het aanslagjaar is genoemd, als dit boekjaar – van minder of meer dan 12 maanden – wordt beëindigd op 31 december

Zo is het aanslagjaar 2011 ook van toepassing voor de winst van de boekjaren die werden afgesloten tussen 31 december 2010 en 30 december 2011.

De aangifte moet binnen de voorgeschreven termijn tot de bevoegde dienst controle van de ondernemingen worden gericht. De gegevens van de dienst staan vermeld op de aangifte.

De aangifte mag op papier gebeuren of elektronisch via de toepassing Biztax.

De volledig ingevulde en ondertekende papieren aangifte kunt u terugsturen per post, persoonlijk deponeren in de brievenbus van de dienst of afgeven bij de dienst zelf.

Niet gevonden wat u zocht?