Elektronische aangifte van de vennootschapsbelasting


De vennootschapsbelastingaangifte kan online worden ingediend via de toepassing Biztax.

Via de Biztax-toepassing, kunt u:

  • een aangifte tegelijk manueel indienen
  • maximum 25 aangiften  in één keer indienen via een bestand dat ontworpen werd door een externe software

Elektronische aangiften hebben onbetwistbare voordelen voor de vennootschappen:

  • Door de elektronische aangifte vóór verzending te valideren, kan men zich ervan vergewissen dat die correct is ingevuld (testen geven aan wanneer uw aangifte niet correct werd ingevuld, wanneer verplichte vermeldingen vergeten werden, …).
  • De ingevulde aangifte kan binnen de onderneming circuleren ter goedkeuring, bijvoorbeeld van de interne boekhouder naar de administratief directeur of van de externe boekhouder naar zijn cliënt.
  • De aangifte wordt zonder enige verplaatsing naar de administratie verstuurd en de vennootschap krijgt een elektronische ontvangstmelding.

Elke persoon die gevolmachtigd is door een vennootschap kan de vennootschapsbelastingaangifte indienen via Biztax. Hiervoor is het niet nodig de volmachten vooraf te registreren.

Gezien het vertrouwelijke karakter van de verzonden gegevens, is de elektronische verbinding beveiligd. De gevolmachtigde persoon moet zich dus identificeren met zijn elektronische identiteitskaartExterne link of met een digitaal certificaat (Global Sign, Isabel of Certipost)Externe link.

Enkele opmerkingen:

  • Als een vennootschapsbelastingaangifte wordt ingediend via de toepassing Biztax, moet er geen nieuwe afgifte op papier worden ingevuld.
  • Zodra de Biztax-aangifte is verstuurd, kan ze niet meer elektronisch worden geraadpleegd of aangepast. Om wijzigingen aan te brengen of bijlagen toe te voegen na het versturen, moet u contact opnemen met de bevoegde taxatiedienst, waarvan u de gegevens op de papieren aangifte vindt.

Meer informatie over Biztax vindt u op de site van de FOD Financiën.Externe link

Belastingen

Niet gevonden wat u zocht?