Papieren aangifte (Ven.B.)


De aangifte kan gebeuren met een papieren formulier, vooraf vastgelegd door koninklijk besluit, en afgeleverd door de bevoegde controledienst of via de toepassing Biztax.

De papieren aangifte moet binnen de voorziene termijn worden afgegeven. Het formulier moet volledig worden ingevuld, gedateerd en ondertekend.

De documenten, overzichten en inlichtingen die gevraagd worden in de aangifte maken integraal deel uit van de aangifte en moeten erbij gevoegd worden. Gekopieerde documenten moeten op dezelfde manier worden gecertificeerd als de originelen. De andere bijlagen moeten exact worden gecertificeerd, gedateerd en ondertekend, tenzij ze van derden afkomstig zijn. Modelvoorbeelden van bijlagen kunnen worden gedownload op de site www.myminfin.beExterne link.

Belastingen

Niet gevonden wat u zocht?