Berekening van schenkingsrechten


Het schenkingsrecht wordt berekend op de brutowaarde van de goederen die de begunstigde van de schenking ontvangt, volgens een tarief dat stijgt naarmate de waarde van de goederen toeneemt en volgens een tarief dat verschilt naargelang de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde (hoe verder de graad van verwantschap, hoe hoger het tarief ).

Toegepaste tarieven

De tarieven van de schenkingsrechten zijn een bevoegdheid van de gewesten en verschillen dus naargelang de fiscale woonplaats van de schenker in het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest ligt. Die tarieven zijn progressief, wat betekent dat ze oplopen volgens de belastingsschijven, die verschillen naargelang het gewest. Om te weten welk bedrag u verschuldigd bent, zult u dus het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten moeten raadplegen.

De tarieven verschillen ook volgens de graad van verwantschap tussen de schenker en de begunstigde.

In rechte lijn (dus tussen ouders en hun kinderen, tussen echtgenoten, en in bepaalde omstandigheden tussen samenwonenden) bedragen de schenkingsrechten minimaal 3 % en maximaal 30 % voor de hoogste belastingsschijf.

De tarieven van de schenkingen die niet in rechte lijn gebeuren, zijn veel aanzienlijker. Voor begunstigden die geen enkele band hebben met de schenker bedragen de schenkingsrechten, volgens de verschillende belastingsschijven, bijvoorbeeld tussen de 30 en 80 % in het Vlaams en Waals Gewest en tussen de 40 en 80 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Roerende schenkingen (meubels, geld, waardepapieren) zijn echter onderworpen aan 'voorkeurstarieven', die verschillen naargelang het gewest. Zo zijn de roerende schenkingen in rechte lijn, tussen echtgenoten of tussen samenwonenden gedaald tot een belasting van 3 % in de 3 gewesten van het land.

Uitsluitend in Wallonië zijn de roerende schenkingen tussen broers/zusters, ooms/tantes en neven/nichten onderworpen aan een tarief van 5 %. In alle andere gevallen van roerende schenkingen zal een tarief van 7 % worden toegepast.

Meer informatie over de schenkingsrechten in het Vlaams GewestExterne link 
Meer informatie over schenkingsrechten in het Brussels Hoofdstedelijk GewestExterne link
Meer informatie over de schenkingsrechten in het Waals Gewest (FRExterne link)Externe link

Raadpleeg de verschillende tarieven in de brochure "Wegwijs in schenkingen en nalatenschappen" van FOD Financiën.

Fiscale woonplaats

Als de fiscale woonplaats van de schenker tijdens een periode van vijf jaar vóór de schenking in verschillende gewesten lag, gelden de tarieven van het gewest waar zijn fiscale woonplaats in die vijf jaar het langst gevestigd was.

Belastingen

Niet gevonden wat u zocht?