Kwekerscertificaat


Het kweekproduct

Het fruit en de groenten die wij eten, de bloemen en planten die onze huizen en tuinen versieren, zijn vaak het resultaat van intensieve arbeid. De teler die deze soorten heeft ontwikkeld, zal deze kunnen exploiteren dankzij het kwekersrecht.

Hoe kunt u in België een kweekproduct beschermen?

Er bestaan twee manieren om een kweekproduct te beschermen.

  • Via het Belgische kwekersrecht kunt u de soort in België beschermen.
  • Via het communautaire kwekersrecht kunt u het ras beschermen op het grondgebied van 25 lidstaten van de Europese Unie.

Wie kan een Belgisch kwekerscertificaat aanvragen en verkrijgen?

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het ras heeft verkregen of gevonden, of de kweker. Dit is de selecteur die kruisingen en selecties uitvoert om nieuwe rassen te ontwikkelen.

De kweker kan ook een mandataris aanstellen om in zijn naam te handelen.

Hoe kunt u een Belgisch kwekerscertificaat verkrijgen?

De aanvraag moet worden ingediend bij de Dienst voor de Intellectuele EigendomExterne link met verschillende formulieren. Er moet ook een indieningstaks van 150 euro betaald worden.
Het gaat om de volgende formulieren:

  • een aanvraagformulier,
  • een technisch formulier,
  • eventueel een volmacht waarbij een mandataris gemachtigd wordt in naam van de aanvrager te handelen.

Na ontvangst van het volledige dossier worden een officiële indieningsdatum en een officieel nummer toegekend.

Daarna zal een technisch onderzoek van het ras worden uitgevoerd. Dat onderzoek kan een of meerdere jaren in beslag nemen, naargelang de soort.

Het ras moet onderscheidbaar, homogeen en bestendig zijn, en bovendien ook nieuw. Het ras mag dus nog niet in België in de handel geweest zijn, en mag al meer dan vier jaar niet in het buitenland zijn verhandeld.

Het ras moet ook een eigen benaming krijgen, die elke verwarring met andere rassen uitsluit en de gebruiker niet misleidt.

Zodra deze vijf voorwaarden zijn vervuld (onderscheidbaar, homogeen, bestendig, nieuw, benaming) mag het certificaat worden afgeleverd.

Hoe kunt u een communautair kwekerscertificaat verkrijgen?

De procedure die u moet volgen lijkt vrij sterk op die voor het aanvragen van een Belgisch kwekerscertificaat. We raden u aan de informatie op de site van het Communautair Bureau voor PlantenrassenExterne link te lezen.

Hoe kunt u te weten komen of een ras in België beschermd is?

De lijst van rassen die beschermd zijn door een Belgisch kwekersrecht kunt u raadplegen op de siteExterne link van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. De lijst van rassen die beschermd zijn door een communautair kwekersrecht vindt u op de site van het Communautair Bureau voor PlantenrassenExterne link.

Omdat deze twee lijsten zeer regelmatig worden bijgewerkt, kunt u het best per geval bevestiging te vragen en rechtstreeks contact op te nemen met de Dienst voor de Intellectuele EigendomExterne link van de FOD Economie of bij het CBPExterne link (Communautair Bureau voor Plantenrassen).
 

Wat mag u doen met een beschermd plantenras?

Alleen de houder van een Belgisch kwekerscertificaat heeft het uitsluitende recht om een beschermd plantenras te gebruiken voor handelsdoeleinden. Wie dus zaad, stekken, pootgoed of bloembollen van een beschermd ras wil verkopen (of wil telen om daarna te verkopen), moet op voorhand de toestemming van de kweker vragen en zich onderwerpen aan de voorwaarden van de kweker.

Voor sommige handelingen is echter geen toestemming van de certificaathouder vereist. Het teeltmateriaal mag aldus vrij worden gebruikt als variatiebron (vertrekbasis) voor het creëren van andere rassen, voor wetenschappelijk onderzoek of voor privé-gebruik.

De formulieren zijn beschikbaar bij de Dienst voor de Intellectuele Eigendom

  • FormulierExterne link voor de aanvraag van een Belgisch kwekerscertificaat,
  • FormulierExterne link voor de aanvraag van een rasbenaming,
  • VolmachtExterne link voor de aanvraag tot verlening van het kwekersrecht.

Economie

Niet gevonden wat u zocht?