Productveiligheid


Richtlijn over algemene productveiligheid (RAPV)

De Richtlijn over algemene productveiligheid (RAPV) moet ervoor zorgen dat de consumentenproducten, uitgezonderd voedingsmiddelen, die in de EU in de handel worden gebracht veilig zijn. De richtlijn verplicht producenten en distributeurs de bevoegde autoriteit te informeren over waarnemingen en maatregelen betreffende gevaarlijke producten.

Consumentenbescherming

De reglementeringen die de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van de consument beschermen zijn ontelbaar. Ze stellen allerhande eisen waaraan stoffen en producten moeten voldoen voor ze op de markt mogen komen. Al deze bepalingen zijn productnormen. Ze regelen de marktintroductie en bevorderen duurzame productie- en consumptiepatronen.

Door de veelheid aan normen en hun complexiteit nam de vraag naar verduidelijking en doorzichtigheid enorm toe. Daarom richtte de Dienst Productnormen en Milieu van de Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid een gratis dienstverlening op onder de naam Informatiedienst – Productnormen. Hiermee wil de overheid in de eerste plaats de producenten helpen om tegemoet te komen aan alle gestelde eisen.

Meer informatie over productnormenExterne link vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Veiligheid van producten en diensten

Elk jaar komen er nieuwe goederen op de markt. In de Europese Unie zijn gemiddeld zo'n  22,5 miljoen verschillende producten in de handel verkrijgbaar. Enkel veilige producten of diensten mogen op de markt komen. Producenten moeten de veiligheid van hun producten garanderen: ze zijn namelijk aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van gebreken aan hun producten. Maar ondanks al deze reglementeringen moeten we als consumenten beseffen dat totale veiligheid niet bestaat.

Meer informatie over de productveiligheidExterne link in België vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Databank 'Veiligheid van producten en diensten'

De informatie over de veiligheid van producten en diensten is gegroepeerd in een gegevensbank. U kunt deze gegevensbank op verschillende manieren doorzoeken. De databank bevat gegevens die berusten op de reglementering om de veiligheid van producten en diensten te garanderen. Het is dus geen groepering van 'betrouwbare' producten.
Meer informatie over de databank 'Veiligheid van producten en diensten'Externe link vindt u op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Economie

Niet gevonden wat u zocht?