U bent hier

Inschrijving bij een ondernemingsloket

Iedereen die als zelfstandige  van start wil gaan en een handels-, ambachtsactiviteit of een activiteit als niet handelsonderneming naar privaatrecht wil opstarten moet langsgaan bij een ondernemingsloket. Dat loket fungeert als aanspreekpunt voor ondernemingen, zelfstandigen, starters, vrije beroepen en btw-plichtigen in hun relaties met alle federale instanties.

Het erkende ondernemingsloket schrijft u in bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze inschrijving moet gebeuren vóór de start van de activiteit. Het ondernemingsloket controleert of de onderneming alle voorwaarden vervult die nodig zijn voor de uitoefening van het beroep (basiskennis van bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid, vergunning beenhouwer-spekslager,  beroepskaart voor vreemdelingen…).

Meer informatie over de te ondernemen stappen bij een ondernemingsloket vindt u op de website van de FOD Economie.

Waar vindt u een ondernemingsloket?

U bent vrij in de keuze van een ondernemingsloket. Waar uw onderneming gevestigd is, heeft daarbij geen belang. Acht instellingen zijn momenteel erkend als ondernemingsloket. Ze beschikken over ongeveer 200 lokale kantoren verspreid over gans België.

Meer informatie over de erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen vindt u op de website van de FOD Economie