U bent hier

Zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige kunt u kiezen om uw activiteit uit te oefenen in bijberoep:

  • als u naast uw activiteit als zelfstandige ook nog een andere beroepsactiviteit uitoefent voor rekening van een werkgever
  • of als u, als zelfstandige, ook een vervangingsinkomen ontvangt uit een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar die niet meer wordt uitgeoefend

In dat geval geniet u van de sociale dekking die verzekerd wordt door uw activiteit als werknemer (minstens halftijds) of door een ander statuut (bijvoorbeeld: gepensioneerde).

Als zelfstandige in bijberoep hebt u dezelfde wettelijke verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer informatie over de zelfstandigen in bijberoep vindt u op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).