U bent hier

Zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige kunt u kiezen om uw activiteit uit te oefenen in bijberoep:

  • als u naast uw activiteit als zelfstandige ook nog een andere beroepsactiviteit uitoefent voor rekening van een werkgever
  • of als u, als zelfstandige, ook een vervangingsinkomen ontvangt uit een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar die niet meer wordt uitgeoefend

In dat geval geniet u van de sociale dekking die verzekerd wordt door uw activiteit als werknemer (minstens halftijds) of door een ander statuut (bijvoorbeeld: gepensioneerde).

Als zelfstandige in bijberoep hebt u dezelfde wettelijke verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Meer informatie over de zelfstandigen in bijberoep vindt u op de website van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming