U bent hier

Verlies of diefstal van de identiteitskaart


Bij verlies of diefstal moet u onmiddellijk:

 • aangifte doen bij de politie van de plaats waar u het verlies of de diefstal vaststelde of bij de dienst Bevolking van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats.
 • 'DOC STOP' bellen op het nummer 00800 2123 2123. U kunt overal ter wereld van dit nummer gebruik maken. In de landen waar dit 0800-nummer niet bereikbaar is, kunt u bellen naar het nummer +32 2 518 21 23.

Bewijs van verlies of vernietiging

Bij de aangifte ontvangt u van de dienst Bevolking van de gemeente of van de politie een 'bewijs van aangifte van verlies of vernietiging'. Dit bewijs is één maand geldig maar het gemeentebestuur kan deze periode verlengen.

Dit document is een wettelijke en tijdelijke vervanging van uw identiteitskaart. Er is ook een pasfoto op aangebracht.

Als u bij het vertonen van dit document problemen ondervindt, dan kunt u contact opnemen met de dienst Bevolking van uw gemeente. Daar zal men de geldigheid van het document bevestigen.

Een nieuwe identiteitskaart

U krijgt een nieuwe identiteitskaart binnen 2 à 3 weken na de aangifte van verlies of diefstal.

Vanaf de aangifte van verlies of diefstal zal uw identiteitskaart gedurende zeven dagen geschorst worden. Na deze zeven dagen zal het gemeentebestuur uw verloren of gestolen identiteitskaart annuleren. Deze annulering maakt de identiteitskaart ongeldig.

Als u uw identiteitskaart binnen de zeven dagen terugvindt, moet u uw gemeentebestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Zo vermijdt u de annulering of vernietiging van uw identiteitskaart. In dat geval wordt de schorsing van de identiteitskaart opgeheven en is de kaart terug actief.

Versnelde procedure

Als u op reis gaat maar u bent uw identiteitskaart kwijt of de kaart is gestolen, dan bestaat er een versnelde procedure om een identiteitskaart te krijgen. De versnelde procedure duurt 2 à 3 dagen.

Deze regeling is alleen van toepassing als u naar een land reist waarvoor geen reispaspoort of visum vereist is.

Voor meer inlichtingen hierover kunt u terecht bij de dienst Bevolking van uw gemeentebestuur en op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

De voorlopige identiteitskaart

Als u direct naar het buitenland moet vertrekken maar u bent uw identiteitskaart kwijt of de kaart is gestolen, dan kunt u onmiddellijk een voorlopige identiteitskaart krijgen. Deze regeling is alleen van toepassing als:

 • u naar een land gaat waar geen reispaspoort of visum vereist is
 • u geen tijd meer hebt om gebruik te maken van de versnelde procedure
 • U kunt de voorlopige identiteitskaart aanvragen bij de dienst Bevolking van uw gemeentebestuur.

De voorlopige identiteitskaart is twee maanden geldig en is alleen bruikbaar om uw identiteit in het buitenland aan te tonen. Ze wordt gratis uitgereikt door FOD Binnenlandse Zaken.

Om een voorlopige identiteitskaart te krijgen moet u de volgende documenten hebben:

 • een bewijs van verlies of vernietiging van uw identiteitskaart
 • een recente pasfoto
 • een aanvraag voor een tijdelijke identiteitskaart, afgeleverd door de dienst Bevolking van de gemeente van uw hoofdverblijfplaats

Ook in de volgende gevallen kan een voorlopige identiteitskaart uitgereikt worden:

 • Als u recentelijk de Belgische nationaliteit verkregen heeft.
 • Als u zich opnieuw inschrijft in België nadat u ambtshalve geschrapt was uit het Belgische bevolkingsregister.
 • Als uw naam is veranderd.
 • Als u, met het oog op het nakend verstrijken van de geldigheidsduur van uw huidige identiteitskaart, tijdig een nieuwe identiteitskaart heeft aangevraagd, maar deze is nog niet beschikbaar op het moment dat de geldigheid van uw huidige identiteitskaart vervalt.
 • Als u wacht op uw allereerste identiteitskaart.

Wanneer u in één van deze gevallen nagelaten heeft om zelf tijdig de nodige stappen te ondernemen voor de vernieuwing van uw identiteitskaart, kan u geen voorlopige identiteitskaart bekomen.

Als u uit het buitenland naar België terugkeert of als de geldigheidsduur van uw kaart verstreken is, moet u de voorlopige kaart teruggeven aan het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.>p

Voor meer informatie kunt ook de FAQ over de eID raadplegen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.