U bent hier

Vernieuwing of vervanging

Wanneer uw identiteitskaart vernieuwen of vervangen?

U laat uw identiteitskaart vernieuwen als:

 • de geldigheidsduur verstreken is van uw huidige identiteitskaart of u wordt opgeroepen voor een elektronische identiteitskaart. In dat geval start het gemeentebestuur automatisch de vernieuwingsprocedure. De eID is vijf jaar geldig.
 • u zich opnieuw inschrijft in België nadat u ambtshalve geschrapt was uit een Belgisch bevolkingsregister.
 • u een kaart in een andere taal wenst. Dat kan alleen als u verblijft in een gemeente die identiteitskaarten mag afleveren in de gekozen taal.
 • uw identiteitskaart verloren gaat, gestolen wordt of beschadigd raakt
 • uw pasfoto niet meer gelijkend is
 • u van naam of voornaam verandert

Als u verhuist, dan hoeft u de elektronische identiteitskaart niet te laten vernieuwen. Na de registratie van het nieuwe adres in het Rijksregister wordt u na een paar dagen automatisch opgeroepen door het gemeentebestuur om de adresgegevens in de microchip aan te passen.

Hoe gaat u te werk?

Elke Belg krijgt op de leeftijd van twaalf jaar een identiteitskaart. Vanaf uw vijftiende verjaardag bent u verplicht uw identiteitskaart altijd op zak te hebben.
Wie geen geldige identiteitskaart heeft, kan strafrechtelijk vervolgd worden.

Zodra de geldigheidsduur van uw identiteitskaart verstreken is, krijgt u automatisch een oproepingskaart in de bus.

Vanaf de datum die vermeld staat op de oproepingskaart, kunt u zich aanmelden bij de bevolkingsdienst op de gemeente van uw hoofdverblijfplaats.
Op de keerzijde van de oproepingskaart kunt u vermelden:

 • dat er fouten staan in de voorgedrukte gegevens
 • dat het statuut van verlengde minderjarigheid vermeld moet worden op de identiteitskaart

Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij heeft:

 • de oproepingskaart
 • een pasfoto die aan de voorwaarden (PDF, 2p. – 1,41 MB) voldoet die op de oproepingskaart staan
 • uw huidige identiteitskaart. Als u uw identiteitskaart kwijt bent, of als de kaart vernietigd of gestolen is, neem dan het vervangingsattest van de politie mee.

De gemeentebediende controleert of de gegevens op de oproepingskaart juist zijn en brengt de foto aan. Ten slotte ondertekenen u en de gemeentebediende het document.

Nadat u uw identiteitskaart betaald heeft, wordt het linkerdeel van de oproepingskaart afgestempeld met de vermelding 'voldaan'; u krijgt dit gedeelte terug. Op het linkergedeelte vermeldt de gemeentebediende ook vanaf welke datum u de kaart mag afhalen.

Drie tot vier weken na de aanvraag krijgt u een brief die meldt dat uw eID klaarligt bij de dienst Bevolking van uw gemeentebestuur.

Wanneer u uw nieuwe identiteitskaart afhaalt moet u uw oude kaart teruggeven. In geval van verlies, diefstal of vernietiging, moet u het vervangingsattest van de politie teruggeven.

Prijs van de identiteitskaart

De prijs van de identiteitskaart verschilt per gemeente.
Het totaalbedrag omvat:

 • 12 euro voor de vervaardiging van de kaart. Dit bedrag is hetzelfde voor alle gemeenten.
 • de eventuele gemeentetaks die bepaald wordt door de lokale gemeenteraad.

Het totaalbedrag staat op de oproepingskaart en moet u betalen bij de ondertekening van uw identiteitskaart op de gemeente.

Wat als het voor u onmogelijk is om uw handtekening te plaatsen?

Als het voor u onmogelijk is om uw handtekening te plaatsen, dan kunt u vrijgesteld worden van ondertekening.
U krijgt een vrijstelling in geval van:

 • analfabetisme
 • een lichamelijke of een mentale handicap
 • een ernstige of langdurige ziekte

De ambtenaar van de burgerlijke stand vervangt uw handtekening dan door de vermelding 'vrijgesteld', en parafeert het document.

Voor meer informatie kunt ook de FAQ over de eID raadplegen op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.