Veranderen van naam of voornaam


Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. U moet een gegronde reden hebben en de procedure duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Uw voornaam veranderen is gemakkelijker. U moet nog altijd een reden opgeven, maar de wet is soepeler. Deze procedure duurt gemiddeld zes maanden tot een jaar. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren.

Hoe kan ik mijn achternaam veranderen?

Wie mag een procedure tot naamsverandering indienen?

Een procedure tot naamsverandering kan alleen worden ingediend door:

 • personen van Belgische nationaliteit
 • VN-vluchtelingen
 • staatlozen

Voorbeelden waarbij een naamsverandering wordt toegestaan

De volgende gevallen zijn voorbeelden van situaties waarin u een naamsverandering toegestaan kan worden:

 • U heeft een bespottelijke naam die vaak het voorwerp uitmaakt van pesterijen.
 • U bent een genaturaliseerde Belg en een minder vreemd klinkende naam kan uw integratie bevorderen. 
 • U kreeg samen met uw partner een kind. De vader heeft het kindje pas een jaar na de geboorte erkend en jullie hebben besloten om het nu de familienaam van de vader te geven. 
 • U adopteerde een kind in het buitenland en de naam van het kindje werd niet aangepast tijdens de adoptieprocedure.

Procedure

U moet een schriftelijk verzoek richten aan:

FOD Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel

In uw verzoek moet u de volgende gegevens duidelijk vermelden:

 • de nieuwe aangevraagde familienaam
 • de reden waarom u uw naam of die van uw kind wilt veranderen
 • eventuele bewijsstukken die uw aanvraag kunnen ondersteunen

De FOD Justitie zal de aanvraag naar de gerechtelijke overheden sturen.

Samen met de plaatselijke politie zullen zij een onderzoek voeren naar de naamsverandering. Tijdens dit onderzoek worden alle betrokken personen naar hun mening gevraagd over de aangevraagde naamsverandering.

De betrokken personen kunnen zijn:

 • de aanvrager
 • de ouders
 • de grootouders
 • broers of zussen

De resultaten van het onderzoek worden vervolgens doorgestuurd naar de dienst naamsveranderingen van de FOD Justitie.

Een verzoek over een minderjarig kind moet door beide ouders ingediend worden. Als een vonnis de uitoefening van het ouderlijk gezag aan één ouder heeft toegekend, dan is deze persoon bevoegd om het verzoek alleen in te dienen.

Documenten die u moet toevoegen bij de aanvraag

Aan de aanvraag tot naamsverandering moet u de volgende documenten toevoegen:

 • een afschrift van de geboorteakte
 • een recent bewijs van uw verblijfplaats
 • een bewijs van de Belgische nationaliteit. Vluchtelingen en staatlozen moeten een attest voorleggen dat hun status bewijst.
 • een schriftelijke verbintenis dat u de registratierechten zult betalen als de aanvraag wordt goedgekeurd

Hoeveel kost de procedure?

Wie zijn familienaam wil veranderen, betaalt een registratierecht van 49 euro.

Deze kosten lopen op tot 740 euro als:

 • u een andere naam of een woord wilt toevoegen
 • u een hoofdletter wilt vervangen door een kleine letter

Hoe kan ik mijn voornaam veranderen?

De procedure om een voornaam te veranderen is bijna dezelfde als de procedure om een familienaam te veranderen.

Uw voornaam wijzigen is echter minder duur. Voor een verandering van voornaam geldt een registratierecht van 490 euro.

Dit bedrag kan verminderd worden tot 49 euro in de volgende gevallen:

 • Uw voornaam is op zichzelf of in combinatie met uw achternaam belachelijk of hatelijk, of dit is omdat hij manifest ouderwets is.
 • U heeft een vreemd klinkende voornaam en u wilt die veranderen om uw integratie te vergemakkelijken.
 • U heeft een verwarrende voornaam, bijvoorbeeld een vrouwelijke voornaam als man of omgekeerd.
 • U wilt van voornaam veranderen na een geslachtsverandering.

Sinds januari 2002 stuurt de FOD Justitie de aanvragen in principe niet meer voor onderzoek naar de gerechtelijke overheid. Soms kunnen wel bijkomende documenten gevraagd worden, zoals een recent bewijs van goed zedelijk gedrag.


U kunt ook de brochure over naamsveranderingenExterne link (PDF, 12 p. - 125 kB) van de FOD Justitie raadplegen.

Familie

Niet gevonden wat u zocht?