U bent hier

Belg worden

Eén van de manieren om de Belgische nationaliteit te verkrijgen is de 'naturalisatieprocedure'.

Als u in het buitenland woont, kunt u een aanvraag tot naturalisatie indienen bij de Belgische ambassade of het consulaat van uw woonplaats. Als u in België woont, moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente of tot de Griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers, dienst Naturalisaties, Leuvenseweg 48, 1000 Brussel.

Iedere aanvraag tot naturalisatie wordt doorgezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Kamer beslist over de toekenning van de Belgische nationaliteit door naturalisatie. Alle informatie over de naturalisatieprocedure vindt u in de rubriek 'Hoe word ik Belg?' op de site van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers www.dekamer.be.

Newintown.be: de website voor nieuwkomers

Newintown.be: de website voor nieuwkomers

Deze website is een kostbare informatiebron voor nieuwkomers in ons land. Hij geeft een antwoord op tal van vragen over het dagelijks leven in België. Newintown.be is een initiatief van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding.