De erkenning van een kind


Wat is een erkenning?

De erkenning is een verklaring waarbij een persoon te kennen geeft dat er een band van vader– of moederschap bestaat tussen zichzelf en het aangewezen kind.

De erkenning wordt beheerst door het recht van de staat waarvan de erkennende ouder de nationaliteit heeft op het ogenblik van de erkenning.

Volgens het Belgisch recht kan de vader, als de ouders niet getrouwd zijn, het kind met de toestemming van de moeder erkennen.
Als het kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, moeten zowel de moeder als het kind hun toestemming geven.
Als de vader een meerderjarig kind of een ontvoogde minderjarige wil erkennen dan volstaat de toestemming van het kind.

Procedure

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar het gemeentehuis gaan om een authentieke akte te laten opmaken. U heeft allebei uw identiteitskaart nodig en soms wordt er ook een uittreksel of afschrift van uw geboorteaktes gevraagd. U kunt naar het gemeentehuis van uw woonplaats gaan of naar dat van de gemeente waar u zal bevallen of bent bevallen.

Als u de erkenning niet doet in de gemeente van geboorte, dan moet u bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningakte meenemen. Dat kan natuurlijk alleen in het geval dat het kind al erkend werd voor de geboorte.

De procedure kan verschillen per gemeente. U kunt het best eerst inlichtingen inwinnen bij de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente waar u het kind wil laten erkennen.
Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleegt u het best een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Wanneer kan ik een kind laten erkennen?

Een kind erkennen kunt u doen:

  • voor de geboorte, vanaf de zesde maand van de zwangerschap met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren. 
  • bij de geboorteaangifte zelf 
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet

Voordelen

Als de vader het kind voor de geboorte erkent, zijn er enkele voordelen:

  • De vader kan de geboorte alleen aangeven. 
  • De vader kan het kraamgeld via zijn werkgever aanvragen. 
  • Het kindje krijgt automatisch de familienaam van de vader.

Als de erkenning samen met de geboorteaangifte gebeurt, dan krijgt het kind ook direct de familienaam van de vader. Als de erkenning gebeurt na de geboorteaangifte dan kunt u binnen het jaar kiezen om het kind toch de familienaam van de vader te geven.

Familie

Niet gevonden wat u zocht?