Kraamgeld en kinderbijslag


Kraamgeld of geboortepremie

Een geboorte geeft recht op een geboortepremie. Deze premie wordt ook kraamgeld genoemd. De geboortepremie bestaat zowel voor werknemers als voor zelfstandigen en de bedragen zijn voor beide hetzelfde.

U kunt deze premie aanvragen vanaf de zesde maand van de zwangerschap.

De vader vraagt meestal de geboortepremie aan. Als hij geen werknemer is, vraagt de moeder de geboortepremie aan. Het is de moeder die de premie krijgt.
Wie werkloos, ziek of gepensioneerd is, volgt dezelfde procedure als een werknemer.

De geboortepremie vraagt u aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van uw werkgever 
  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of gepensioneerd bent 
  • uw sociaal verzekeringsfonds, als u zelfstandige bent 
  • de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor WerknemersExterne link (RKW), als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs werkt, of als u grensarbeider bent.

Kinderbijslag

Bijna elk kind dat in België woont, heeft recht op kinderbijslag. De betaling van de kinderbijslag gebeurt maandelijks en stopt op 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt.

Studenten, jongeren met een leercontract en werkzoekende schoolverlaters kunnen onder bepaalde voorwaarden tot hun 25ste kinderbijslag krijgen.
Kinderen van 0 tot 21 jaar met een handicap kunnen verhoogde kinderbijslag krijgen.

Deze bedragen verhogen als het kind 6 jaar wordt, een tweede keer als het 12 wordt, en nog eens als het 18 jaar wordt.

De vader vraagt meestal de kinderbijslag aan. Als hij geen werknemer is, vraagt de moeder de kinderbijslag aan. Het is de moeder die de kinderbijslag krijgt. Wie werkloos, ziek of gepensioneerd is, volgt dezelfde procedure als een werknemer.

Kinderbijslag vraagt u aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of gepensioneerd bent
  • uw sociaal verzekeringsfonds, als u zelfstandige bent
  • de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor WerknemersExterne link (RKW), als u nooit gewerkt heeft, als u in het onderwijs werkt, of als u grensarbeider bent.

Voor individuele vragen over kraamgeld of kinderbijslag neemt u als werknemer het best contact op met het kinderbijslagfonds van uw werkgever. Zelfstandigen kunnen zich richten tot hun sociaal verzekeringsfonds.

Meer informatie over Kinderbijslag voor werknemers via het portaal van de Sociale ZekerheidExterne link of via de brochuresExterne link op de website van de Rijksdienst voor Kinderbijslag.

Meer informatie over kraamgeld voor werknemers via het portaal van de Sociale ZekerheidExterne link

Meer informatie over kraamgeld voor zelfstandigen via het Portaal van de Sociale ZekerheidExterne link

Familie

Niet gevonden wat u zocht?