U bent hier

Kraamgeld en kinderbijslag

Een geboorte geeft recht op kraamgeld en een adoptie op een adoptiepremie.

Bijna elk kind dat in België woont, heeft recht op kinderbijslag.  Soms is er recht op een toeslag bij de kinderbijslag. Dat geldt voor kinderen met een handicap of een aandoening en kinderen van sommige personen met een handicap, invaliden, gepensioneerden en langdurig werklozen. De kinderbijslag wordt ook verhoogd voor sommige eenoudergezinnen.

Het recht op kinderbijslag stopt op 31 augustus van het jaar waarin het kind 18 jaar wordt.  Voor studenten, jongeren met een leercontract, werkzoekende schoolverlaters en  kinderen met een handicap of met een aandoening kan de duur, onder bepaalde voorwaarden, verlengd worden na de leeftijd van 18 jaar.

Voor individuele vragen over kraamgeld of kinderbijslag neemt u het best contact op met het kinderbijslagfonds (van uw werkgever).