Familie

De feitelijke scheiding


Wat is een feitelijke scheiding?

Het begrip feitelijke scheiding is niet in de wet gedefinieerd. Een feitelijke scheiding is een toestand waarbij de echtgenoten de samenwoningplicht niet meer nakomen. De echtgenoten wonen dus niet meer samen maar het huwelijk wel blijft voorbestaan.

Daarbij speelt het geen rol:

  • of het initiatief voor de feitelijke scheiding uitgaat van één of van beide partners 
  • of de partners gescheiden wonen omwille van een meningsverschil of niet 
  • of de partners een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed zijn gestart

De feitelijke scheiding biedt een oplossing voor echtparen die dringend uit elkaar willen gaan, maar die niet direct een echtscheiding overwegen.
Het is altijd mogelijk om later alsnog een echtscheidingsprocedure te starten.

Een kortstondige verwijdering van de gezinswoning, bijvoorbeeld om beroepsredenen, is geen feitelijke scheiding.

Na een feitelijke scheiding beschouwt de fiscus de echtgenoten als alleenstaanden.

Beroep doen op de rechter

In bepaalde gevallen kunnen de echtgenoten beroep doen op een vrederechter om de feitelijke scheiding te regelen.

De vrederechter kan voorlopige maatregelen toestaan als een van de echtgenoten zijn huwelijksplichten niet naleeft of als de verstandhouding tussen de echtgenoten ernstig verstoord is.

De vrederechter kan:

  • de samenwoningplicht opschorten en een afzonderlijk verblijf toestaan of opleggen 
  • voorlopige maatregelen opleggen voor het vermogen, de eventuele onderhoudsuitkering en de kinderen

Om deze procedure te starten, volstaat het dat een van de partijen een verzoekschrift richt aan de vrederechter van de gemeente waar zij het laatst hebben gewoond als echtpaar.

Daarna zullen zij opgeroepen worden om voor de vrederechter te verschijnen. De echtgenoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een advocaat.

In bijzondere gevallen kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in kort geding één van de echtgenoten tijdelijk de toegang tot de echtelijke woning ontzeggen.

Niet gevonden wat u zocht?