U bent hier

Personen met een handicap

 

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming

 

Financiële tegemoetkomingen

De federale overheid kent financiële tegemoetkomingen toe aan personen met een handicap die niet over voldoende inkomsten beschikken om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Deze tegemoetkomingen zijn:

  • de inkomensvervangende tegemoetkoming 
  • de integratietegemoetkoming 
  • tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 
  • verhoogde kinderbijslag

Het stelsel van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap is bedoeld voor de minstbedeelden.

Sociale en fiscale voordelen

Personen met een handicap hebben ook recht op sociale en fiscale voordelen:

  • een belastingvermindering 
  • de toegang tot sociale huisvesting 
  • de parkeerkaart 

Meer informatie over fiscale tegemoetkomingen voor gehandicapte kinderen op de website van de FOD Financiën.

Voorwaarden

Personen met een handicap moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze soort sociale bijstand te ontvangen. Zo moeten ze voldoen aan:

  • medische voorwaarden 
  • inkomensvoorwaarden 
  • leeftijdsvoorwaarden 

Uitgebreide informatie over al deze onderwerpen en meer vindt u op:

Voor alle vragen over de rechten van personen met een handicap:

CONTACT CENTER
Tel: 0800 987 99
E-mail via het contactformulier op www.handicap.fgov.be