Cannabis: risico's


Gezondheidsklachten bij druggebruik zijn afhankelijk van het type drug dat wordt gebruikt (heroïne, cocaïne, cannabis, synthetische drugs …). Cannabis is de meest gebruikte illegale drug, vooral in de leeftijdsgroep van 15-34 jaar. Toch is het gebruik ervan niet helemaal zonder risico's voor de gezondheid. Cannabis heeft immers een invloed op:

 • het hart- en vaatstelsel
 • de luchtwegen
 • de motoriek en bewegingen
 • de zintuiglijke waarneming en het tijdsbesef
 • de cognitieve functies en het kortetermijngeheugen

Bovendien lopen personen die veel gebruiken of die gevoelig zijn voor gewenning het risico om verslaafd te worden. Cannabis kan ook een bestaande psychotische stoornis versterken.

Wettelijke maatregelen

Verbodsbepalingen

In België is de verkoop van cannabis verboden.
Cannabis is geen wettelijk toegelaten stof maar de overheid benadert het probleem met een zekere tolerantie. Een meerderjarige persoon mag maximaal 3 gram cannabis bezitten voor persoonlijk gebruik, behalve als:

 • zijn gebruik problematisch is (het gebruik is niet meer onder controle)
 • hij overlast veroorzaakt voor de gemeenschap (in een gevangenis, een school …)
 • hij cannabis gebruikt in de aanwezigheid van minderjarigen

Voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) geldt een andere aanpak: als een minderjarige op het bezit van cannabis wordt betrapt, wordt sowieso een proces-verbaal opgesteld en worden de ouders altijd op de hoogte gebracht.

Strafvervolging

Strafrechtelijke vervolging van cannabisgebruikers is aan de orde als:

 • het gebruik gepaard gaat met een specifieke risicosituatie (bijvoorbeeld een voertuig besturen onder invloed van drugs) of andere delicten
 • de teelt van de drug wordt vastgesteld (in principe leidt de teelt voor persoonlijk gebruik – een enkele plant – niet tot vervolging)
 • er sprake is van drugstrafiek

Een strafsanctie is dus pas een laatste maatregel. Meestal proberen politie en gerecht cannabisgebruikers de weg te wijzen naar een adequate begeleiding.

Meer informatie over het preventie- en repressiebeleid voor drugs in EuropaExterne link
 

Gezondheid

Niet gevonden wat u zocht?