U bent hier

Waardig sterven

Wie te maken krijgt met de naderende dood van een naaste komt vaak terecht in een toestand van ontreddering. Bovenop het verdriet komen zorgen van medische, financiële en praktische aard. Terminale patiënten zijn dan weer bang voor lichamelijke aftakeling en een verlies van hun waardigheid.

Palliatieve zorg kan deze moeilijke periode voor iedereen draaglijker maken en helpt de patiënt om tot het einde toe een zekere levenskwaliteit te behouden. Palliatieve zorg creëert voor de patiënt een zacht levenseinde, in de nabijheid van zijn naasten. In het ziekenhuis, het rusthuis of thuis verlichten medische hulpverleners gespecialiseerd in pijnbestrijding, de lichamelijke en psychische pijn van de terminaal zieke patiënt.

Voor een terminale patiënt is het van het grootste belang dat de medische hulpverleners en zijn naasten zorgen voor een levenseinde dat overeenstemt met zijn wensen. Iemand kan bijvoorbeeld de wens hebben om zo natuurlijk mogelijk te sterven, hij kan verkiezen om nutteloze behandelingen te weigeren … Een patiënt kan ook een actueel verzoek om euthanasie formuleren. Op verzoek van de patiënt en onder bepaalde voorwaarden kan een arts dus het lijden van de patiënt verkorten door diens leven vrijwillig te beëindigen.

In deze rubriek vindt u meer informatie over: