U bent hier

Ziekenhuizen

Een ziekenhuisopname, een consultatie, een bevalling, een opname in de spoeddienst …: er zijn tal van gelegenheden waarbij u in een ziekenhuis terecht kunt komen. In België zijn er verschillende types ziekenhuizen die zijn erkend door de overheid en waarin patiënten zorg kunnen krijgen.

Raadpleeg de lijst van ziekenhuizen op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming