U bent hier

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming

 

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming vervangt de integratietegemoetkoming. Ook deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

  • de leeftijd
  • de nationaliteit
  • de woonplaats
  • de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee hij een huishouden vormt)
  • de mate van zelfredzaamheid

De mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. Op basis daarvan wordt het bedrag van de tegemoetkoming berekend waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken.

Meer informatie over de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden