U bent hier

Artsenhonoraria

Wat is het verschil tussen een huisarts en een specialist? Waarom hanteren ze andere tarieven? Is het normaal dat de prijs voor een raadpleging verschilt voor artsen met hetzelfde specialisme?

De tarieven van artsen kunnen verschillen volgens:

  • de categorie waartoe ze behoren (erkend, in opleiding …)
  • hun specialisme (dermatologie, gynaecologie, pediatrie, algemene geneeskunde …)
  • de plaats van de raadpleging (in hun spreekkamer, bij de patiënt thuis …)
  • het moment van de raadpleging ('s avonds, in het weekend …)
Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming

 

Wat is een geconventioneerde arts?

De akkoorden tussen artsen en ziekenfondsen bepalen de officiële basishonoraria voor de terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. Als uw arts tot deze akkoorden is toegetreden, dan is hij geconventioneerd: hij kan zijn tarieven dan niet vrij bepalen.

Het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt is bij alle artsen hetzelfde, of ze nu geconventioneerd zijn of niet. Dat wil zeggen dat elk bijkomend honorarium, dat meestal wordt aangerekend door niet-geconventioneerde artsen, volledig voor rekening van de patiënt is.

Sommige artsen zijn volledig geconventioneerd. Andere artsen zijn dat maar gedeeltelijk: zij passen de tarieven van het RIZIV alleen toe op sommige dagen en tijdstippen (bijvoorbeeld bij een raadpleging in het ziekenhuis) en bepalen hun honorarium op andere momenten zelf (bijvoorbeeld bij een huisbezoek).

Elke arts moet zijn patiënten meedelen of hij wel of niet geconventioneerd is, bij voorkeur via een bericht in de wachtkamer.

Meer informatie over zorgverleners en medische kosten via het portaal van de Sociale Zekerheid