Huisvesting

Uitgaven voor uw woning die recht geven op een belastingvermindering


Bepaalde uitgaven voor uw woning geven recht op een belastingvermindering. Om van de vermindering te kunnen genieten, moeten de werken voldoen aan bepaalde criteria en uitgevoerd worden door een aannemer.

Energiebesparende investeringen

Om energiebesparing aan te moedigen bij nieuwbouw en renovatie van woningen, kunt u een belastingvermindering genieten op bepaalde investeringen die het energieverbruik kunnen inperken. De vermindering bedraagt 40 % op de gedane uitgaven, met een maximum van 2 830 euro voor het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011). Dit bedrag wordt verhoogd met 850 euro voor de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie.

Inbraak- en brandbeveiliging

Belastingvermindering voor uitgaven voor beveiliging van een woning tegen inbraak en/of brand. Per woning kan voor het aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013) maximum 750 euro afgetrokken worden.

Niet gevonden wat u zocht?