U bent hier

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Investeringen die een energiebesparing met zich meebrengen kunnen in aanmerking komen voor een belastingvermindering. Als u belastingplichtig bent en bepaalde uitgaven doet voor een rationeler energiegebruik in een woning waarvan u eigenaar of huurder (of naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker) bent, krijgt u de vermindering toegekend.

Sinds aanslagjaar 2014 (dat wil zeggen voor uitgaven betaald in het jaar 2013) werd de belastingvermindering voor alle energiebesparende uitgaven afgeschaft behalve die voor dakisolatie.

Meer informatie over de belastingvermindering voor dakisolatie

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming