U bent hier

Kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (KI) is het gemiddeld normaal netto-inkomen dat het onroerend goed tijdens één jaar aan zijn eigenaar zou opbrengen, rekening houdend met de huurmarkt op het referentietijdstip, dat wil zeggen op 1 januari 1975. De vaststelling van het KI gebeurt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED).

Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor het bepalen van het in de personenbelasting aan te geven onroerend inkomen.

Mededeling aan kadaster bij bouw of verbouwingen

Als u een huis gebouwd of verbouwd heeft, moet u dat binnen de dertig dagen na de ingebruikname (nieuwbouw) of de voltooiing van de werken (verbouwing) melden aan het controlekantoor van het kadaster. Bij niet-aangifte riskeert u administratief en zelfs strafrechtelijk te worden beboet.

Na de aangifte zal het kadaster in geval van nieuwbouw het kadastraal inkomen komen vaststellen. In geval van verbouwingen wordt het oude kadastraal inkomen herzien. Het nieuwe of herschatte kadastraal inkomen wordt u betekend, dat wil zeggen meegedeeld per aangetekende brief.

Betwisting van het kadastraal inkomen

Telkens het kadastraal inkomen wordt betekend, kunt u als belastingplichtige een bezwaar indienen.
Om ontvankelijk te zijn, moet u uw bezwaarschrift indienen:

  • per aangetekende brief
  • binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van betekening van het KI (deze datum staat vermeld op het document)
  • bij het controlekantoor van het kadaster dat bevoegd is voor de gemeente waar de woning gelegen is (dit adres staat vermeld op het document)
  • met de vermelding van het kadastraal inkomen dat u voorstelt tegenover datgene dat aan de woning is toegekend

Elk bezwaarschrift wordt onderzocht door de bevoegde ambtenaar. Bij deze behandeling heeft er overleg plaats en is er een uitwisseling van standpunten tussen de administratie en de belastingplichtige. Als beide partijen geen akkoord kunnen bereiken, kunnen ze via een scheidsrechterlijke procedure een beroep doen op een extern expert.


Meer informatie over het kadastraal inkomen 
Voor persoonlijke informatie over het kadastraal inkomen of bij betwistingen kunt u contact opnemen met het controlekantoor van het kadaster dat bevoegd is voor de gemeente waar de woning gelegen is.