Bepaling van de huurprijs


Huurprijzen zijn niet gereglementeerd. De huurder en de verhuurder kunnen de huurprijs dus vrij bepalen. Deze regel is echter niet van toepassing als de verhuurder een contract van korte duur beëindigt en met een andere huurder een nieuw contract van korte duur afsluit. In dat geval mag de nieuwe huurprijs gedurende negen opeenvolgende jaren niet hoger zijn dan de prijs die de vorige huurder betaalde plus de aanpassing aan de index.

De oorspronkelijke huurovereenkomst blijft wel geldig telkens wanneer dezelfde partijen de overeenkomst verlengen. De verhuurder kan de huurprijs in dat geval niet wijzigen. Wel blijft het mogelijk om een jaarlijkse indexaanpassing door te voeren en de huurprijs te herzien in de loop van de overeenkomst.

Huisvesting

Niet gevonden wat u zocht?