U bent hier

Onroerende voorheffing voor een gehuurde woning

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen.

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie op deze pagina behoort geheel of gedeeltelijk tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.
 
De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist. 
 
Algemene informatie over de zesde staatshervorming

 

Ten laste van de verhuurder

De onroerende voorheffing voor een gehuurde woning mag nooit ten laste van de huurder zijn. Het is de eigenaar van de woning die deze belasting moet betalen. Deze bepaling is verplichtend. Een contractuele clausule waarin de huurder verplicht wordt de onroerende voorheffing te betalen is dus niet geldig.

Vermindering van de onroerende voorheffing

De verhuurder (belastingplichtige) kan onder bepaalde voorwaarden een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Hij moet die vermindering aan de fiscus vragen. Beslissend voor een eventuele vermindering is de gezinstoestand van de huurder. Het gaat over de volgende mogelijkheden:

  • de vermindering wegens een grootoorlogsinvalide of persoon met een handicap
  • de vermindering voor 'personen ten laste'

De huurder mag het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs. De huurder doet er dus goed aan de verhuurder in te lichten van de mogelijke vermindering van de onroerende voorheffing.