Onroerende voorheffing voor een gehuurde woning


De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen. De berekening van de onroerende voorheffing gebeurt op basis van het kadastraal inkomen.

Ten laste van de verhuurder

De onroerende voorheffing voor een gehuurde woning mag nooit ten laste van de huurder zijn. Het is de eigenaar van de woning die deze belasting moet betalen. Deze bepaling is verplichtend. Een contractuele clausule waarin de huurder verplicht wordt de onroerende voorheffing te betalen is dus niet geldig.

Vermindering van de onroerende voorheffing

De verhuurder (belastingplichtige) kan onder bepaalde voorwaarden een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Hij moet die vermindering aan de fiscus vragen. Beslissend voor een eventuele vermindering is de gezinstoestand van de huurder. Het gaat over de volgende mogelijkheden:

  • de vermindering wegens een grootoorlogsinvalide of persoon met een handicap
  • de vermindering voor 'personen ten laste'

De huurder mag het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs. De huurder doet er dus goed aan de verhuurder in te lichten van de mogelijke vermindering van de onroerende voorheffing.

Huisvesting

Niet gevonden wat u zocht?