U bent hier

Bedrijfsafval sorteren

Het beheer van bedrijfsafval wordt vooral regionaal georganiseerd.

Gespecialiseerde overheidsinstellingen geven advies aan ondernemingen, controleren of de reglementering goed wordt toegepast en organiseren inzamelscenario's om afvalstoffen van uiteenlopende aard te verwijderen of te recycleren. In Vlaanderen gaat het om de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij  (OVAM), in Wallonië om het 'Office wallon des déchets' (fr) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om Leefmilieu Brussel - BIM, de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sommige afvalstromen vragen om een bijzonder beheer. De volgende lijst geeft een overzicht van instanties die verantwoordelijk zijn voor het beheer van bepaalde specifieke afvalstromen.

Beheer van verpakkingsafval

Het recupereren van elektrische en elektronische apparaten

Het beheer van specifieke stromen van industrieel afval: