U bent hier

Hoe wordt de opwarming van de aarde aangepakt?

 

Internationale actie

Pas in 1992 drong de ernst van de situatie internationaal voor het eerst goed door. Op de milieutop in Rio de Janeiro werd het Raamverdrag inzake Klimaatverandering van de Verenigde Naties (en) (PDF, 33 p. – 52 kB) aangenomen. Deze overeenkomst is door 189 landen bekrachtigd en trad op 21 maart 1994 in werking.

Meer informatie over de voorgeschiedenis van deze milieutop vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

In 1997 keurde de Verenigde Naties in het kader van dit verdrag het Kyoto-protocol goed.
Dit protocol verplicht de geïndustrialiseerde landen om de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen te verminderen. De Europese Unie heeft van haar kant voor elk Europees land een concrete doelstelling voor deze vermindering vastgelegd. Bovendien zagen verschillende Europese programma's over klimaat en milieu het daglicht.

Sedert 2009 hebben regelmatig klimaatconferenties plaats.

Meer informatie over de internationale aanpak vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het werk van de verschillende overheden

Door de federale staatsstructuur is het Belgisch klimaatbeleid een vrij ingewikkeld gebeuren. Meer informatie over het Belgisch klimaatbeleid vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

 

De drie gewesten laten zich evenmin onbetuigd als het over de opwarming van de aarde gaat: 

Persoonlijke actie

U kunt ook uw bijdrage leveren. In grote lijnen betekent dat het volgende: 

Meer informatie over de financiële steunmaatregelen om zelf de opwarming van de aarde aan te pakken, vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.