Hoe wordt de opwarming van de aarde aangepakt?


 

Internationale actie

Pas in 1992 drong de ernst van de situatie internationaal voor het eerst goed door. Op de milieutop in Rio de Janeiro werd het Raamverdrag inzake Klimaatverandering van de Verenigde NatiesExterne link (en) (PDF, 33 p. – 52 kB) aangenomen. Deze overeenkomst is door 189 landen bekrachtigd en trad op 21 maart 1994 in werking.

Meer informatie over de voorgeschiedenis van deze milieutop vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.Externe link

In 1997 keurde de Verenigde Naties in het kader van dit verdrag het Kyoto-protocol goed.
Dit protocol verplicht de geïndustrialiseerde landen om tussen 2008-2012 de hoeveelheid uitgestoten broeikasgassen met 5 % te verminderen in vergelijking met 1990. De Europese Unie heeft van haar kant voor elk Europees land een concrete doelstelling voor deze vermindering vastgelegd. Bovendien zagen verschillende Europese programma's over klimaat en milieu het daglicht.

Meer informatie over de internationale aanpak vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu: 

Het werk van de verschillende overheden

Met het oog op de verplichting van het Kyoto-protocol heeft België een nationaal Klimaatplan voor de periode 2002-2012 opgesteld. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om het te laten slagen: burgers, ondernemingen, overheidsdiensten …
Door de federale staatsstructuur is het Belgisch klimaatbeleid een vrij ingewikkeld gebeuren. Meer informatie over het Belgisch klimaatbeleidExterne link vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

 

De drie gewesten laten zich evenmin onbetuigd als het over de opwarming van de aarde gaat: 

Persoonlijke actie

U kunt ook uw bijdrage leveren. In grote lijnen betekent dat het volgende: 

Meer informatie over de financiële steunmaatregelen om zelf de opwarming van de aarde aan te pakken, vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.Externe link

Leefmilieu

Niet gevonden wat u zocht?