U bent hier

Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu?

Zonder aangepaste maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan, zal de gemiddelde temperatuur op aarde in de komende eeuw fors stijgen. De gevolgen zijn nu al te voelen. Er doen zich grote veranderingen voor in de natuur. Deze veranderingen zijn desastreus voor de ecosystemen en bijgevolg ook voor de mensheid.
In de eerste plaats zijn de geïndustrialiseerde landen de grote verantwoordelijken voor de stijgende broeikasgasemissies. Ironisch genoeg zijn het de armste landen die het zwaarst getroffen dreigen te worden door de klimaatveranderingen.

Meer informatie over de gevolgen van klimaatverandering vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.