U bent hier

Waarom warmt de aarde op?

Broeikasgassen liggen mee aan de basis van de opwarming van de aarde. De aanzienlijke toename ervan in de atmosfeer heeft ertoe geleid dat het warmer wordt.
Een gedeelte van de broeikasgassen worden op natuurlijke wijze geproduceerd: door de verdamping van water op aarde in meren of oceanen, door de regen of door de ontbinding van organisch materiaal. Maar menselijke activiteiten zijn verantwoordelijk voor de toegenomen uitstoot.

Meer informatie vindt u op de klimaatwebsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.