Mobiliteit

Inschrijving van voertuigen


De Directie Inschrijvingen van VoertuigenExterne link (DIV) is verantwoordelijk voor de inschrijving van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van meer dan 750 kg. Hij houdt een gegevensbank bij voor talrijke organisaties zoals de politie, het parket, de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen … De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat.

Als u de regels voor de inschrijving van voertuigen niet volgt, wordt u strafrechterlijk vervolgd.

Als u in België woont, bent u verplicht uw voertuig in te schrijven.
Op die regel zijn er enkele uitzonderingen:

 • U huurt een voertuig, ingeschreven in het buitenland, voor maximumaal 6 maanden.
 • U werkt voor een buitenlandse werkgever en uw voertuig is ingeschreven in het buitenland onder de naam van de werkgever.
 • U werkt als ambtenaar voor een internationale instelling in een andere EU-lidstaat en uw voertuig is ingeschreven in het buitenland. In dat geval moet u een accreditatiekaart van de werkgever in het voertuig hebben.


Als u niet in België woont en u komt voor een korte periode naar België, dan mag u met uw voertuig rijden als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het voertuig is ingeschreven in een lidstaat van de EU of in een staat die de internationale conventies van het wegverkeer ondertekend heeft.
 • Het voertuig draagt de nummerplaten die verplicht zijn in het land waar het is ingeschreven.
 • Op de achterkant van het voertuig staan de kenletters van de staat waar het is ingeschreven.


Een andere mogelijkheid is dat u niet in België woont en uw voertuig tijdelijk is ingeschrevenExterne link in België. Dat kan onder meer het geval zijn als het voertuig bestemd is voor:

 • de export
 • inschrijvingen voor CD (diplomatieke functies), Shape (Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa) en NAVO
 • personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente
 • mensen die bezig zijn met een regularisatieprocedure voor een verblijfsvergunning


U moet de inschrijving van uw voertuig aanvragen met het roze formulierExterne link 'aanvraag tot inschrijving'. U vult dit formulier zorgvuldig en correct in en hierna zijn er twee mogelijkheden: de snelste manier is met het ingevulde document naar uw makelaar of verzekeraar gaan. Hij schrijft uw voertuig in via het internetExterne link en u ontvangt uw kentekenbewijs en nummerplaat vanaf de volgende werkdag. Een andere mogelijkheid is dat u zelf het document terugstuurt naar de DIV.  Nadat de DIV uw gegevens in haar bezit heeft, zult u een inschrijvingsbewijs ontvangen.

Als u uw wagen wil uitschrijven (uw kentekenplaat wil laten schrappenExterne link), moet u uw nummerplaat terugsturen naar de DIV. Als u de beslissing heeft genomen om geen gebruik meer te maken van uw voertuig doet u dit best zo snel mogelijk aangezien u verkeersbelasting blijft betalen zolang de plaat niet geschrapt is.

U kunt uw officiële kentekenplaat (met stempel achterop) terugbezorgen aan de DIV op twee manieren:

 • U stuurt uw plaat per post op naar DIV – dienst schrappingen, Vooruitgangsstraat 56, 1210 Brussel.
 • U deponeert uw nummerplaat in de daartoe voorziene bus aan de loketten of bijgebouwen van de DIV.


Meer informatie over de DIV vindt u op de website van de FOD MobiliteitExterne link en op de site van de Belgische wegcodeExterne link.

Vragen over de inschrijving van een voertuig kunt u mailen naar: help.div@mobilit.fgov.be .

Niet gevonden wat u zocht?