Vrachtwagens - C


Het rijbewijs C is het rijbewijs voor vrachtwagens. U kunt dit rijbewijs pas verkrijgen als u al een rijbewijs B op zak heeft. Het rijbewijs C1 is een subcategorie van het rijbewijs C en geldt uitsluitend voor voertuigen met een MTM (maximaal toegelaten massa) kleiner dan of gelijk aan 7500 kg. De categorie C beperkt zich niet tot deze MTM.

Om een rijbewijs C te kunnen krijgen, moet u minstens 21 jaar zijn. Het rijbewijs C1 kunt u al op 18-jarige leeftijd behalen. Als u jonger bent dan 21 en u beschikt over een Getuigschrift van VakbekwaamheidExterne link,  kunt u al vanaf 18 jaar een rijbewijs C verkrijgen.

De minimumleeftijd voor deelname aan het theoretisch examen voor rijbewijs C en C1 is 17 jaar en 9 maanden.

Kandidaten voor een rijbewijs C of C1 moeten ook een medisch onderzoek ondergaan om na te gaan of ze voldoen aan de voorgeschreven normen.

Als u geslaagd bent voor het theoretisch examen kunt u 8 uur rijles volgen in een erkende rijschool en u meteen daarna aanbieden voor het praktijkexamen. U kunt ook het voorlopig rijbewijs aanvragen. Dit is geldig gedurende 12 maanden en kan niet verlengd worden. U bent dan verplicht een L op het voertuig aan te brengen en u mag het voertuig enkel besturen met een begeleider. Bent u jonger dan 24 jaar, dan is het verboden te rijden op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Na 1 maand oefenen met een voorlopig rijbewijs kunt u aan het praktijkexamen beginnen.

Als u jonger bent dan 21 jaar en u beschikt niet over een Getuigschrift van Vakbekwaamheid, dan kunt u toch al deelnemen aan het theoretische en het praktische examen voor rijbewijs C. U krijgt dan een rijbewijs C1, dat u vanaf de dag van uw 21ste verjaardag mag inruilen voor een rijbewijs C.

De rijbewijzen C en C1 kunnen ook samengaan met het rijbewijs E voor aanhangwagens. Een aanhangwagen met een MTM van 750 kg vereist geen extra rijbewijs.

U heeft het rijbewijs C+E wel nodig als de aanhangwagen een grotere MTM heeft dan 750 kg.

Het rijbewijs C1+E is vereist voor aanhangwagens zwaarder dan 750 kg als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De MTM van voertuig en aanhangwagen is maximaal 12000 kg. 
  • De MTM van de aanhangwagen mag de de massa van het lege voertuig niet overtreffen.

Alle professionele vrachtwagenbestuurders moeten houder zijn van een attest van vakbekwaamheid. U kunt dit certificaat krijgen nadat u geslaagd bent voor het initieel basiskwalificatie-examen. Het certificaat is vijf jaar geldig. U kunt deze termijn verlengen nadat u met succes de nascholing heeft gevolgd. Houders van een rijbewijs van de groep C dat werd uitgereikt voor 10 september 2009 zijn vrijgesteld van het attest van vakbekwaamheid tot 9 september 2016.

Volledige informatie over het theoretische examen, het praktijkexamen en de rijopleiding vindt u op www.goca.beExterne link.

Mobiliteit

Niet gevonden wat u zocht?