Nieuw rijbewijs aanvragen


U moet een duplicaat van uw (voorlopig) rijbewijs aanvragen in de volgende gevallen:

 • U heeft uw rijbewijs verloren.
 • Uw rijbewijs is gestolen.
 • Uw rijbewijs is beschadigd of het is onleesbaar geworden.
 • De foto op uw rijbewijs is niet meer gelijkend.

Om een nieuw rijbewijs te kunnen krijgen, moet u voldoen aan enkele voorwaarden

U kunt slechts een nieuw rijbewijs aanvragen als u ingeschreven bent in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of wachtregister van een Belgische gemeente én als u houder bent van de volgende Belgische documenten:

 • een Belgische identiteitskaart of een identiteitskaart voor vreemdelingen
 • een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • een verblijfskaart van onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of bijlage 7bis, 8, 8 bis, 9 of 9 bis van het KB van 8 oktober 1981 voor de toegang tot het territorium, het verblijf of de uitwijzing van buitenlanders
 • een attest van inschrijving van uw voertuig

U kunt ook een duplicaat krijgen als u houder bent van een Belgische identiteitskaart afgeleverd door een diplomatische post in het buitenland of van bijlage 33 van het KB van 8 oktober 1981 en als u bewijs kunt leveren van inschrijving in een Belgische onderwijsstelling gedurende een periode van minstens zes maanden.

Daarnaast kunt u nog een nieuw rijbewijs aanvragen als u in het bezit bent van:

 • een diplomatieke identiteitskaart
 • een consulaire identiteitskaart
 • een bijzondere identiteitskaart

Ten slotte kunt u een duplicaat van uw rijbewijs verkrijgen als u:

 • ingeschreven bent in een Belgische diplomatieke of consulaire post in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economisch Ruimte (België, Duitsland, Finland, Denemarken, Frankrijk, Griekenland, Ierland, IJsland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden)
 • een identiteitskaart voor Belgen in het buitenland bezit.

U kunt het duplicaat afhalen bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats of, in geval van een diplomatieke identiteitskaart, op de dienst protocol van de FOD Buitenlandse Zaken . Om het te verkrijgen, moet u twee pasfoto's afgeven. Ook moet u uw oude rijbewijs, voorlopige rijbewijs of internationale rijbewijs inleveren. Als uw oude rijbewijs gestolen is of zoek is geraakt, moet u een attest van aangifte van diefstal of verlies bij de politie afgeven.

Een duplicaat van het rijbewijs kost 11 euro en een duplicaat van een voorlopig rijbewijs kost u 7,50 euro.

Mobiliteit

Niet gevonden wat u zocht?