U bent hier

Belastingaangifte 2015

Dien uw belastingaangifte in via Tax-on-web, de online dienst van de FOD Financiën.

U hebt uiterlijk tot 15 juli 2015 voor het indienen van uw aangifte langs elektronische weg.
U hebt uiterlijk tot 30 juni 2015 voor de papieren aangifte.

Vereenvoudigde aangifte

De FOD Financiën stuurt steeds meer vereenvoudigde aangiften door het doelpubliek uit te breiden tot de jongeren ouder dan 18 jaar. Het gaat hier om voorstellen van aangifte die vooraf ingevuld zijn met alle info waarover de administratie reeds beschikt. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht, moet u die schriftelijk of via Tax-on-web aan de administratie melden.

Hypothecaire lening? Opgelet voor de nieuwe codes!

Als u een hypothecaire lening hebt, wees dan extra aandachtig wanneer u uw aangifte invult. Tal van codes zijn immers veranderd als gevolg van de zesde staatshervorming.

Rekening in het buitenland

Hebt u een rekening in het buitenland dan moet u dat aangeven bij de Nationale Bank van België.

Hulp bij het invullen

Tax-on-web is en blijft de eenvoudigste manier om snel en foutloos uw belastingaangifte in te vullen. De gegevens zijn vooraf ingevuld en de onlinehulp is aangepast aan de nieuwe aspecten die voortvloeien uit de zesde staatshervorming.

Zoals de voorbije jaren helpt de FOD Financiën de burgers bij het invullen van de belastingaangifte en dit via de volgende kanalen:

  • in de kantoren van de FOD Financiën (tijdens de maand juni van 9 tot 15 uur)
  • via gemeentelijke zitdagen
  • op zaterdag, in verschillende winkelcentra
  • per telefoon (contact center 02 572 57 57) (UPDATE 19/06/2015: op zaterdag 20 en 27 juni 2015 zal het Contactcenter van 9 u. tot 16 u. uitzonderlijk bereikbaar zijn.)
  • op de website van de FOD Financiën www.financien.belgium.be.

De FOD Financiën houdt ook zitdagen voor doven en slechthorenden. Die zitdagen vinden plaats eind mei en begin juni in verschillende gebouwen van de FOD Financiën.

Meer informatie over de belastingaangifte 2015 op de website van de FOD Financiën.