U bent hier

Belastingaangifte 2016

Dien uw belastingaangifte in via Tax-on-web, de online dienst van de FOD Financiën.

U hebt uiterlijk tot 13 juli 2016 voor het indienen van uw aangifte langs elektronische weg.
Voor de papieren aangifte hebt u uiterlijk tot 30 juni 2016.

Tax-on-web is voortaan toegankelijk op tablet en gsm via een draadloze eID-kaartlezer of via een veiligheidscode op een mobiele app.

Vereenvoudigde aangifte

De FOD Financiën stuurt vereenvoudigde aangiften naar een groot aantal belastingplichtigen. Het gaat hier om voorstellen van aangifte die vooraf ingevuld zijn met alle info waarover de administratie reeds beschikt. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht, moet u die schriftelijk of via Tax-on-web aan de administratie melden.

Hulp bij het invullen

Had u in 2015 onroerende inkomsten, een hypothecaire lening, verplaatsingskosten of uitgaven voor kinderopvang? Dan helpt Tax-on-web u stap per stap bij het invullen van sommige codes en berekent de dienst zelfs het bedrag dat u moet vermelden.

Zoals de voorbije jaren helpt de FOD Financiën de burgers bij het invullen van de belastingaangifte en dit via de volgende kanalen:

• in de kantoren van de FOD Financiën (tot 30 juni van 9 tot 12 uur en tijdens de maand juni tot 15 uur)
• via gemeentelijke zitdagen
• op zaterdag, in verschillende winkelcentra
• per telefoon (contact center 02 572 57 57)
• op de website van de FOD Financiën www.financien.belgium.be.

De FOD Financiën houdt ook zitdagen voor doven en slechthorenden. Die zitdagen vinden plaats tijdens de maand juni in 25 kantoren van de FOD Financiën.

Meer informatie over de belastingaangifte 2016 op de website van de FOD Financiën.