Belastingaangifte 2014


Datum: 06 mei 2014

Dien uw belastingaangifte in via Tax-on-webExterne link, de online dienst van de FOD Financiën.

U kunt uw elektronische belastingaangifte indienen tot en met 16 juli 2014.
Voor de papieren aangifte hebt u de tijd tot en met 26 juni 2014.

Vereenvoudigde aangifte

Dit jaar worden er 2 miljoen vereenvoudigde aangiften verstuurd. Dat zijn aangiften die vooraf zijn ingevuld met de gegevens waarover de administratie al beschikt. Wijzigingen kunt u schriftelijk of via Tax-on-webExterne link aan de administratie meedelen.

Steeds minder papier

De inspanningen op het vlak van duurzame ontwikkeling worden voortgezet:

  • meer dan 3 miljoen belastingplichtigen ontvangen geen papieren aangifte meer
  • er zijn 2 miljoen voorstellen van vereenvoudigde aangifte die slechts 4 pagina’s tellen in plaats van zo’n 60 pagina’s voor een gewone aangifte
  • het aantal aanslagbiljetten vermindert door de integratie in Zoomit

Minder codes

De aangifte 2014 telt 13 nieuwe codes maar 54 codes verdwijnen.

Wat als u geen aangifte indient?

Als u geen aangifte indient, ontvangt u een brief die u aan uw aangifteverplichting herinnert.
Wie geen of laattijdig een aangifte indient, krijgt een sanctie:

  • een administratieve boete van 50 tot 1 250 euro
  • een belastingverhoging van 10 tot 200% op de niet aangegeven bedragen
  • aanslag van ambtswege

Meer informatie over de belastingaangifte 2014 op de website van de FOD FinanciënExterne link.