eCops


eCops is een online meldpunt waar u als internetgebruiker misdrijven op of via het internet kunt melden. U hoeft zich niet te bekommeren over wie er nu juist bevoegd is: eCops zorgt ervoor dat uw melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht.

Kwam u terecht op een verwarrende site met misleidende informatie? Of ontving u ongewenste reclame of een frauduleus voorstel via e-mail? Zag u misschien kinderporno op een site?
Uw melding kan de aanleiding zijn voor een verdere actie door de FOD Economie, de politie of justitie.
U doet uw melding stap voor stap via het online meldingsformulier.
Let op: eCops is geen online centrale voor noodoproepen aan de politie. U kunt wel online aangifte doen van fietsdiefstallen, winkeldiefstallen, vandalisme en graffitti via een andere toepassing: police-on-web.

Volg de link: http://www.ecops.be/Externe link