eHealth


De site 'eHealth' bevat diverse nuttige toepassingen voor ondernemingen, instellingen en gezondheidsprofessionals. U vindt er ook informatie over de gezondheidssector.

De site 'eHealth' bevat allerlei elektronische toepassingen voor instellingen (ziekenhuizen, groepen van verpleegkundigen …) en gezondheidsprofessionals.

Voorbeelden zijn:

  • een onlinekankerregistratie voor algemene ziekenhuizen
  • een e-shop voor het online bestellen van attesten voor verstrekte zorg
  • MyCareNet, een toepassing voor gegevensuitwisseling tussen gezondheidsprofessionals en ziekenfondsen ...

Een menu rechts signaleert nieuwe toepassingen op de site.
De toepassingen zijn beveiligd. Hoe u toegang krijgt, leest u in de rubriek 'Hoe een toegang bekomen?' Zodra u over de vereiste codes beschikt, kunt u direct inloggen via de knop 'Login'.

Er zijn twee manieren om u te identificeren en toegang te krijgen tot de toepassingen:

  • met uw elektronische identiteitskaart
  • met uw gebruikersnaam en wachtwoord, in combinatie met het token dat u krijgt door registratie op de federale portaalsite www.belgium.beExterne link.

Naargelang de doelgroep waartoe u behoort – burgers, professionals, instellingen en groeperingen of ondernemingen – moet u een andere verificatieprocedure volgen om toegang te krijgen tot de toepassingen.

Volg de link: http://www.ehealth.fgov.be/Externe link