Intervat


Met Intervat kunt u periodieke btw-aangiften, jaarlijkse klantenlistings en driemaandelijkse intracommunautaire opgaven indienen.
Met Intervat kunt u via een beveiligde elektronische verbinding de volgende documenten indienen:

  • periodieke btw-aangiften (maandelijks of driemaandelijks) 
  • jaarlijkse klantenlistings 
  • driemaandelijkse intracommunautaire opgaven

U moet zich identificeren met een elektronische identiteitskaart of digitaal certificaat (Global Sign, Isabel of Certipost).

Externe link

Volg de link: http://financien.belgium.be/nl/E-services/Intervat/