Meldpunt wegen


Op deze site kunt u potentieel gevaarlijke verkeerssituaties in Vlaanderen signaleren. U kunt er verschillende problemen melden:

  • Gebreken aan de toestand van de weg (gaten, verzakkingen, scheuren …)
  • Hindernissen op de weg (glasresten, zwerfvuil …)
  • Problemen met de signalisatie (verkeersborden of –lichten, wegmarkeringen …)

Knelpunten op fietspaden kunnen gemeld worden via het Meldpunt FietspadenExterne link

Uw melding wordt automatisch doorgegeven aan de bevoegde wegbeheerder (gewest of gemeenten).

Volg de link: http://www.meldpuntwegen.be/ Externe link