Police-on-web


Via Police-on-web kunt u online contact opnemen met de politie voor een aantal welbepaalde zaken:

  • U kunt uw alarmsysteem registreren.
  • U kunt de politie om woningtoezicht vragen wanneer u voor langere tijd afwezig zult zijn.
  • U kunt aangifte doen van onder andere bepaalde vormen van diefstal, beschadigingen of graffiti.

Let wel! Voor dringende zaken belt u best het nummer 101.

De hele website is beveiligd en vergroot de bereikbaarheid van de politiediensten. De lijst van de beschikbare aangiften staat online en krijgt regelmatig aanvullingen.

Police-on-webExterne link is een gezamenlijk initiatief van de geïntegreerde politie en Fedict, de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie.

Externe link 

Hoe werkt het?

  1. U kiest het soort aangifte die u wilt invullen.
  2. U identificeert zich met uw eID of uw token (in combinatie met uw gebruikersnaam en wachtwoord van de federale portaalsite) of via uw account op de federale portaalsite.
  3. U vult een van de voorziene formulieren in. U kunt dan een overzicht van de aangifte nakijken. Daarna moet u op 'bevestigen' klikken. Uw aangifte wordt dan meegedeeld aan de bevoegde politiezone.
  4. Er wordt een uniek referentienummer aan uw aangifte gekoppeld. Bewaar dit nummer goed.

Aangifte doen voor een misdrijf die aan het gebruik van het internet verbonden is?

eCopsExterne link: online meldpunt voor misdrijven op of via het internet.

Volg de link: https://policeonweb.belgium.be/eloket/selectComplaintTypeAndAuthentication.action?lang=nlExterne link