Onmiddellijke toegang tot uw Rijksregister-dossier


Dankzij uw elektronische identiteitskaart beschikt u over een onmiddellijke toegang tot uw bevolkingsdossier bij het Rijksregister.

Volg de link: https://mijndossier.rrn.fgov.be/Externe link