U bent hier

Een cijfermatig inzicht in de bevolking

Op 1 januari 2010 telde België in totaal 10 839 905 inwoners. Dat aantal is vrij evenredig over de geslachten verdeeld, hoewel er ongeveer 200 000 vrouwen meer dan mannen zijn. De bevolkingsdichtheid komt op 349 inwoners per km2. Het noorden van het land is echter veel dichter bevolkt dan het zuiden.

De leeftijdsgroep van 18 tot 64 jaar die ook de werkende bevolking omvat is het best vertegenwoordigd met 6 765 590 mensen. 1 860 159 inwoners zijn ouder dan 64 jaar. De honderdjarigen uit deze groep zijn met 1 559. De Belgische jeugd tot en met 18 jaar vormt een groep van 2 214 156 mensen. De leeftijdspiramide toont duidelijk in welke mate de bevolking veroudert.

De levensverwachting liep in 2009 op tot 77 jaar voor de mannen en 82 jaar voor de vrouwen. In 2005 lag het aantal overlijdens op 103 278. Voor de grootste groep sterfgevallen ging het toen om een natuurlijke dood (96 474). De tweede doodsoorzaak waren de ziekten van hart- en vaatstelsel (34 600).  Kanker was verantwoordelijk voor 27 210 overlijdens en de ziekten van het ademhalingsstelsel kostten het leven aan 12 153 mensen.

In 2005 werden anderzijds 118 002 baby's geboren. In 2008 lag de vruchtbaarheidsgraad op 1,85 kinderen per vrouw. Het vruchtbaarheidscijfer van buitenlandse vrouwen in België ligt duidelijk hoger dan dat van Belgische vrouwen.

Wat de burgerlijke stand betreft zijn 4 442 512 burgers gehuwd. Van 710 927 mensen is de partner overleden en 899 425 mensen zijn gescheiden. Eind 2010 leefden ongeveer 180 000 personen samen met een samenlevingscontract (wettelijke samenwoning). Deze groep bevat ook broers en zussen met een samenlevingsovereenkomst. Tussen 2003 en eind 2010 waren bijna 17 000 mannen en vrouwen een homohuwelijk aangegaan. In 2008 telde het land 4 575 950 huishoudens. Voor 1 534 317 huishoudens ging het om één persoon.

Er bestaan 2 800 983 familiekernen waarvan 983 136  echtparen zonder kinderen. De echtparen met 1 of 2 kinderen zijn met iets meer dan 900 000 (cijfers 2008).

De spreiding van de Belgen over de gewesten is als volgt: 6 251 983 landgenoten wonen in het Vlaams Gewest, 3 498 384 inwoners (inclusief 75 222 van de Duitstalige Gemeenschap) wonen in het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest resideren 1 089 538 burgers.

1 057 666 inwoners hebben een andere nationaliteit dan de Belgische. In 2010 vormden de Italianen met 165 052 de grootste groep inwoners met een andere nationaliteit. De Fransen en de Nederlanders volgden met respectievelijk 140 227 en 133 536. De Marokkanen stonden op de vierde plaats met 81 943 mensen. 43 085 Polen vervolledigen deze top 5. In 2007 immigreerden 146 409 mensen en emigreerden 91 052 Belgen.

De werkende (actieve) bevolking (zowel zelfstandigen als loontrekkende werknemers) van 15 tot 64 jaar oud bestaat uit 4 450 589 werkkrachten. De totale bevolking van deze leeftijdsgroep komt op 7 176 835.

De groep jongeren die onderwijs volgen omvat in totaal ongeveer 2 844 700 inwoners (Eurostat 2008).

 

De cijfers uit deze tekst zijn afkomstig uit de statistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie. Tenzij anders vermeld in de betreffende zin gaat het om cijfers van januari 2010. Op de website staan heel wat gedetailleerde statistieken in verband met de bevolking. De gegevens zijn beschikbaar voor het hele land en per gewest. Het gaat meestal om actuele gegevens in combinatie met gegevens van voorgaande jaren, zodat de evolutie duidelijk wordt. Bij een aantal statistieken staan ook links die verwijzen naar meer specifieke statistieken over hetzelfde onderwerp. Naast de hierboven behandelde thema's vindt u ook statistieken over:

  • de populairste voornamen voor jongens en meisjes
  • de meest voorkomende familienamen
  • de steden met de grootste bevolking
  • de bevolkingsvooruitzichten
  • de gemiddelde leeftijd van de bevolking
  • de evolutie van de gemiddelde huwelijksleeftijd

Demografische statistieken van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie