Het federaal parlement


Het federaal parlement bestaat in België uit twee kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden de 150 volksvertegenwoordigers rechtstreeks verkozen bij algemeen stemrecht.

De Senaat telt 71 leden:

  • 40 senatoren (25 Nederlandstaligen en 15 Franstaligen) die door de bevolking verkozen worden
  • 21 senatoren die worden aangeduid door de gemeenschappen (10 uit de Vlaamse Gemeenschap, 10 uit de Franse Gemeenschap en 1 uit de Duitstalige Gemeenschap)
  • 10 gecoöpteerde senatoren (6 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen)

Daarnaast telt de Senaat nog de senatoren van rechtswege: de kinderen van de koning die 18 jaar of ouder zijn ofwel de Belgische nakomelingen van de tak van de koninklijke familie die zal moeten regeren. De drie kinderen van koning Albert II hebben de eed afgelegd als senator van rechtswege.

Het federale parlement (Kamer en Senaat) stemt wetten.

Samenstelling van de Kamer van VolksvertegenwoordigersExterne link
Samenstelling van de SenaatExterne link
Volg live de plenaire vergaderingen van de KamerExterne link en van de SenaatExterne link
Bezoek de KamerExterne link en de SenaatExterne link

Over Belgie

Niet gevonden wat u zocht?