U bent hier

De heer Daniel Bacquelaine

Daniel BacquelaineGeboortedatum: 30/10/1952
Geboorteplaats: Luik

 

Functie: Minister van Pensioenen

Bevoegdheden

Hoofdbevoegdheden

  • Pensioenen

Bijkomende bevoegdheden

  • Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  • Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
  • Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
  • Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Beleidsorganen en secretariaat

De h. Hugues Vlemincq
Kabinetsdirecteur

Mevr. Florence Delogne
Adjunct-Kabinetsdirecteur

De h. Hervé Bechoux
Kabinetssecretaris

Mevr. Caroline Delfosse
Kanselarij

Mevr. Christelle Houard
Secretaresse van de Minister

De h. Koen Peumans
Woordvoerder

De h. Julien Vandenborre
Relaties met het Parlement

 

Zoals medegedeeld door het Kabinet op 27/02/2015