U bent hier

De heer Daniel Bacquelaine

Daniel BacquelaineGeboortedatum: 30/10/1952
Geboorteplaats: Luik

 

Functie: Minister van Pensioenen

Bevoegdheden

Hoofdbevoegdheden

  • Pensioenen

Bijkomende bevoegdheden

  • Rijksdienst voor pensioenen (RVP)
  • Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)
  • Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
  • Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Beleidsorganen en secretariaat

De h. Hugues Vlemincq
Kabinetsdirecteur

Mevr. Florence Delogne
Adjunct-Kabinetsdirecteur

Mevr. Stéphanie Seghers
Secretaresse van de kabinetsdirecteur

De h. Hervé Bechoux
Kabinetssecretaris

Mevr. Christelle Houard
Secretaresse van de Minister

De h. Laurent Burton
Directeur
Communicatie

De h. Koen Peumans
Woordvoerder

Mevr. Géraldine Lamoureux
Medewerkster
Communicatie

De h. Julien Vandenborre
Relaties met het Parlement

Mevr. Caroline Delfosse
Adviseur
Kanselarij

Mevr. Sylviane Spiegels
Adviseur
Pensioenen

Mevr. Kristel Janssen
Adviseur
Pensioenen

De h. Tom Watthy
Adviseur
Pensioenen

Mevr. Florence Herry
Adviseur
Pensioenen

De h. Maxime Bourlet
Adviseur
Algemeen beleid

De h. François Denys
Medewerker
Algemeen beleid

Mevr. Yasmina Bousbaa
Medewerkster
Algemeen beleid

 

Zoals medegedeeld door het Kabinet op 18/10/2016