Wetten van 15 en 16 juni 2006


Wetten overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.