U bent hier

De immigratie in België: Aantallen, stromen en arbeidsmarkt - Rapport 2009

illustratie

Rapport 2009 van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg over de migratietrends en de evolutie van het migratie- en inburgeringsbeleid in België.

Het rapport is opgedeeld in zes hoofdstukken en omvat:

  1. een beschrijving van de Belgische en buitenlandse bevolking in België en de evolutie ervan in de periode 1983-2007 
  2. de migratiestromen van Belgen en buitenlanders 
  3. de situatie van asielzoekers en vluchtelingen 
  4. de werkgelegenheid en werkloosheid bij de vreemdelingenbevolking 
  5. de resultaten van de enquête van 2007 met betrekking tot de arbeidskrachten van buitenlandse origine en hun positie op de arbeidsmarkt
  6. de politieke actualiteit op het gebied van migratie